نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

ای سی یو  بیمارستان فیروزآبادی از متخصصان آموزش دیده ویژه برخوردار است و دارای تجهیزات نظارتی پیشرفته می باشد .بیمارستان فیروزآبادی مجهز به چهار icu   می باشد .

سرپرستار : سرکار خانم مریم استاد علیخانی 

استف : سرکار خانم عهدیه عابدی - سرکار خانم مریم عسگری 

شماره بخش : 51048 داخلی ( 1041-1044-1042-1043)

Template settings