نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

ای سی یو  بیمارستان فیروزآبادی از متخصصان آموزش دیده ویژه برخوردار است و دارای تجهیزات نظارتی پیشرفته می باشد .بیمارستان فیروزآبادی مجهز به چهار icu   می باشد .

سرپرستار : سرکار خانم زهره نخکوب 

استف : سرکار خانم عهدیه عابدی - سرکار خانم شهره شاملو 

شماره بخش : 51048 داخلی ( 2575-2576)

Template settings