نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاه

مدیران مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادی

 

 

 

مدیر عامل مرکز

دکتر علی طیبی

متخصص جراحی و عضو هیات علمی

 

 

مدیر پرستاری

مریم یعقوبی شاهعلی بیگلو

 

 

معاون اجرایی 

مهندس مهدی عرب

دکتر محمد امین عباسی اسلاملو

سرپرست مدیریت درمان

 

روح اله حیدری

مدیر مالی

 

 

امیر اتابکی

سرپرست امور اداری

     

 

تنظیمات قالب