نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاه
لیست اخبار صفحه :1
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و معاون اجرایی مجتمع آموزشی و درمانی فیروزآبادی

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و معاون اجرایی مجتمع آموزشی و درمانی فیروزآبادی

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و معاون اجرایی مرکز با حضور دکتر پازوکی ریاست دانشگاه، دکتر توکلی معاون درمان و دکتر میرزاحسینیان سرپرست مدیریت بازرسی در سالن اجتماعات کلینیک ویژه مرکز برگزار گردید.

برگزاری ژورنال کلاب نقص جنینی

برگزاری ژورنال کلاب نقص جنینی

برگزاری ژورنال کلاب نقص جنینی در فرزندان پدرانی که داروهای ضد دیابت استفاده می کنند توسط دکتر ابوالقاسم در کلینیک ویژه

تنظیمات قالب