نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

دکتر مریم نیک صولت

مدیر واحد توسعه آموزش های بالینی

مسئول آموزش همگانی بیمارستان فیروزآبادی

متخصص طب سالمندی

سوابق تحصیلی:

پزشکی عمومی: دانشکده پزشکی زنجان 1385-1378

تخصص : دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396-1392

دارای بورد تخصصی طب سالمندی

سوابق اجرایی :

  • مدیر واحد توسعه آموزش های بالینی (EDO) از سال 1397 تاکنون
  • دبیر کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فیروزآبادی از سال 1397 تاکنون
  • معاون پژوهشی گروه طب سالمندی

 

 

زهرا عباسی

کارشناس واحد توسعه آموزش های بالینی (EDO) – مسئول کتابخانه – کارشناس پژوهش

فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سوابق تحصیلی :

لیسانس: دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق لیسانس: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Template settings