نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی

"بسمه تعالی"

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

عنوان:

فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی (ریکال)

کد دستورالعمل :

تاریخ ابلاغ : 1401/09/30

شماره ویرایش:4

تاریخ بازنگری:1401/09/29

هدف:

جلوگیری از ورود داروها و لوازم مصرفی ریکال به چرخه مصرف بیمارستان

گام های انجام کار( مسئول انجام کار هرگام) :

گاهی اوقات  بعضی از اقلام داروئی و تجهیزات پزشکی مصرفی به علت نقص در کیفیت یا عوارض جدی و غیر قابل انتظار به صورت مکتوب از طریق معاونت غذا دارو و یا شرکت های داروئی اعلام به جمع آوری و عودت می گردد . مراحل ذیل در بیمارستان فیروزآبادی انجام می گیرد:

  1. نامه ریکال که توسط معاونت غذا و دارو اعلام می گردد توسط مدیر داروخانه از طریق اتوماسیون دریافت می شود و نسخه ای از نامه که در آن شماره سریال دارو و یا تجهیزات توسط مدیر علامت گزاری می شود . اگر از طرف شرکت های داروئی در فاکتور مشخص شده باشد ، کپی آن از طرف انباردار تحویل مدیر می گردد .
  2. مدیر داروخانه همراه با انباردار ابتدا انبار داروخانه را بررسی می کنند ، اگر از دارو یا تجهیزات فوق با همان شماره سری ساخت موجود بود ، هر چه سریعتر آنها را جمع آوری کرده و صورتجلسه می گردد و کنار گذاشته  و مرجوع می گردد .توضیحات لازم توسط مدیر داروخانه (مسئول فنی) در برگه فوق داده می شود .
  3. سپس داروخانه مرکزی و سرپایی مورد بازدید و بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود داروی فوق موجود است یا خیر . همان مراحل قبلی طی می شود .
  4. نامه مربوط به ریکال به مدیر پرستاری بیمارستان نیز ارسال می گردد . ایشان به بخش های بیمارستان اطلاع رسانی می کنند تا در صورت وجود دارو با این سری ساخت در بخش ، سریعا داروخانه را مطلع کرده و دارو را تحویل انبار دارویی بیمارستان دهند و صورتجلسه شود .
  5. در صورتی که نمونه ای از دارو یا تجهیزات در بیمارستان موجود باشد ، پس از جمع آوری ،کنار گذاشته شده و به معاونت  غذا و دارو و نیز شرکت مربوطه اعلام می گردد .
  6. مورد ریکال شده با سند مرجوعی به شرکت تامین کننده عودت می شود . در سند اصلاحی سیستم HIS مرجوعی به دلیل ریکال ثبت می شود .
  7. لیستی از داروها و لوازم مصرفی ریکال شده تنظیم گردیده و در مستندات داروخانه نگهداری می شود . وجود یا عدم وجود دارو و لوازم ریکال شده در آنجا ثبت می شود .

 

مراجع:

قوانین فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی

منابع و امکانات : 

نام و نام خانوادگی  و امضاء:

خانم دکتر زهرا وکیلی

تهیه کننده/تهیه کنندگان :

مدیر داروخانه بیمارستان

نام و نام خانوادگی و امضاء :

آقای مهندس مهدی عرب

تأئید کننده :

مدیر اجرایی بیمارستان

نام و نام خانوادگی و امضاء :              

آقای دکتر علی طیبی

تصویب کننده / ابلاغ کننده

مدیرعامل بیمارستان

           

 

Template settings