نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی

"بسمه تعالی"

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

عنوان:

دستورات دارویی خود به خود متوقف شونده

کد  روش اجرایی:

تاریخ ابلاغ: 1401/9/30

شماره ویرایش: 4

تاریخ بازنگری: 1401/9/29

هدف

تسریع در روند بهبودی بیمار، جلوگیری از اضافه درخواست های دارویی ،حفظ سرمایه های دارویی در جهت بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران

تعریف:

داروهای خود به خود متوقف شونده به داروهایی گفته می شود که به علت اثرات و عوارض خاص ، پس از گذشت مدت زمان معینی ، نباید مصرفشان ادامه یابد و جهت ادامه تجویز باید از پزشک معالج دستور مجدد گرفته شود .

دامنه کاربرد:

تمامی پزشکان ، پرستاران و تمامی افرادی که با امور دارویی بیمار در ارتباط هستند

فرد پاسخگو :

سرپرستار هر بخش

نحوه نظارت :

مشاهده

روش انجام کار:

      دستورات دارویی خود به خود متوقف شونده به دستوراتی گفته می شود که ، بیمار بعد از یک دوره مصرف دارو نیاز مجدد به استفاده از آن را نداشته و یا فقط برای مدت معینی می بایست از مقدار مشخصی دارو استفاده نماید و یا بعد از برطرف شدن علائم بیماری همچون درد می تواند از استفاده دارو خودداری نماید.

لیستی از این داروها توسط مدیر داروخانه تهیه و تنظیم شده و در اختیار بخش های بیمارستان و نیز داروخانه ها قرار می گیرد.

بخش سرپایی

مسئول فنی داروخانه بیمار را از وجود این نوع داروها در نسخه خود آگاه می کند و در خصوص زمان اتمام دوره مصرف آن توضیحات لازم را ارائه می دهد . در صورت نیاز به مصرف مجدد دارو بیمار به پزشک معالج ارجاع داده می شود .

بخش بستری

در سه موقعیت نیاز به بررسی این نوع داروها جهت ادامه مصرف یا قطع آن می باشد شامل :

  1. انتقال بیمار از ،یا، به بخش های ویژه
  2. انتقال بیمار به یک بخش دیگر
  3. ترخیص بیمار

با توجه به لیست این داروها که در ادامه گفته شده است و از طرف مدیریت داروخانه در اختیار بخش ها قرار می گیرد ، پزشک معالج و نیز پرستار مسئول بررسی و پیگیری این داروها می باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع:

درون سیستمی

 منابع وامکانات:

 

نام و نام خانوادگی  و امضاء:

خانم دکتر زهرا وکیلی

تهیه کننده/تهیه کنندگان :

مدیر داروخانه بیمارستان

نام و نام خانوادگی و امضاء :

آقای مهندس مهدی عرب

تأئید کننده :

معاون  اجرایی بیمارستان

نام و نام خانوادگی و امضاء :

آقای دکتر علی طیبی

تصویب کننده / ابلاغ کننده :

مدیر عامل بیمارستان

         

 

Template settings