نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمارستان بیمارستان فیروز آبادی دارای 3 بخش داخلی و در مجموع دارای 76 تخت فعال می باشد که این بخش ها آماده خدمات رسانی به بیماران با مشکلات تنفسی و CVA  و ... می باشد .

سرپرستار بخش :  سرکار خانم زهرا جعفری 

استف : سرکار خانم فاطمه عبدولی 

شماره بخش : 51048 ( داخلی 2043) 

Template settings