نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی بخش:

بخشPOST CCU دارای ۲۵ تخت فعال و مجهز به دستگاه های،D/Cشوک،مانیتورینگ پرتابل ،گلوکومتر،ترالی کد،ویلچر،تشک مواج و هولتر فشار خون

می باشد. بیماران بخش شامل MI،ACS ،U/A ، نارسایی حاد و مزمن قلبی،آندوکاردیت می باشند . در مجاورت بخش ، اتاق اکو قرار دارد که

درصورت لزوم برای بیماران اکوی ساده، اکوی مری و تست ورزش انجام می شود

 

پرسنل بخش شامل شش نفر پرستار، چهار نفر بهیار و دو نفر کمک بهیار می باشند.

Template settings