نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی بخش:

بخشccu۱دارای14 تخت فعال و مجهز به  دستگاههای: ونتیلاتور، dcشوک ، مانیتور پرتابل ، دستگاه اکووتست ورزش می باشد.


بیمارانی با تشخیصهای شایع:انفارکتوس میوکارد، سندرم حاد کرونر، ادم حاد ریه، مسمومیت با وارفارین ، آمبولی ریه ، نارسایی حاد و مزمن قلبی، آندوکاردیت، بلوکهای قلبی

وغیره در این بخش بستری می شوند . در اتاق اکو اقدامات تشخیصی زیر انجام میشود:اکوی قلب ، اکوی تخصصی شامل اکوی مری و استرس اکو، اکو به همراه کنتراست جهت

تشخیص نواقص دیواره قلب ، تست ورزش و هولتر مانیتورینگ ، اکوی جنین و اکوی اطفال و نوزادان .


پرسنل بخش شامل:۱۴ نفر پرستار، دو نفر بهیار، یک نفر کارشناس هوشبری، چهار نفر کمک بهیار و یک نفر منشی می باشد

 

 

 

 

تنظیمات قالب