نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بخش پزشکی هسته بیمارستان فیروز ابادی شامل خدمات : 

بخش پزشکی هسته ای: دارای دستگاه SPECT‌ می باشد که برای مقاصد تصویربرداری تشخیصی استفاده می شود.
♦️اسکن قلب برای ارزیابی ایسکمی و بررسی عملکرد قلب.
♦️اسکن استخوان برای ارزیابی تومورهای اولیه و متاستاز دهنده به استخوان.
♦️ اسکن کلیه DMSA برای تصویربرداری استاتیک کلیه
♦️ اسکن کلیه DTPA برای تصویربرداری دینامیک کلیه
♦️لنفوسینتی گرافی برای پیدا کردن گره لنفاوی پیشاهنگ
♦️اسکن پرفیو‍‍ژن ریه برای ارزیابی آمبولی ریه.
♦️اسکن تیروئید برای بررسی ندول تیروئید و پرکاری/ کم کاری تیروئید
♦️اسکن پاراتیرویید برای بررسی علل پرکاری پاراتیروئید

ریاست بخش : سرکار خانم دکتر زینب فرضی زاده 

مسئول بخش : جناب آقای مهدی مزینانی 

شماره  بخش : 51048 داخلی بخش ( 2796)

 

برای دیدن عکس های بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید .

(/uploads/38/2024/May/29/بخش پزشکی فیروزآبادی.pdf)

 

 

 

 

 

 

Template settings