نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

 

دکتر سهیلا مهدوی نیا

معاونت آموزشی و پژوهشی

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

سوابق تحصیلی:

پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تخصص : دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص : دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق اجرایی :

  • مدیر واحد توسعه آموزش های بالینی (EDO) – سال 1399-1397
  • معاون آموزشی و پژوهشی – سال 1399 تاکنون

خانم فاطمه جعفر 

کارشناس آموزش 

خانم مهرنوش طهرانی 

کارشناس پژوهش 

خانم زهرا عباسی 

کارشناس پژوهش 

 

Template settings