نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

دستورالعمل نگهداری داروهای یخچالی:

 

 1- یخچال های دارویی باید حاوی دماسنج و رطوبت سنج بوده و دما و رطوبت یخچال ها مطابق دستورالعمل ثبت دما و رطوبت بصورت مرتب ثبت شوند.

2- محدوده دمایی استاندارد یخچال دارویی 2-8 درجه می باشد و باید از یخ زدن داروها جلوگیری شود.

3- داروهایی که دمای نگهداری آنها 2-8 درجه ذکر شده حتما در یخچال نگهداری شوند.

4- داروهایی که دمای نگهداری آنها2-25 درجه ویازیر 25 درجه ذکرشده را میتوان در یخچال و یا اتاق با دمای کنترل شده نگهداری کرد.

5- داروهایی که دمای نگهداری آنهادمای اتاق یا 25-30 درجه ذکرشده راباید در اتاق با دمای کنترل شده 25-30 درجه نگهداری کرد.

6- برخی داروها تا قبل ازباز شدن باید در یخچال نگهداری شوند و بعداز باز شدن باید در خارج ازیخچال نگهداری شوند. مثال اسپری بینی کلسیتونین حین مصرف تا 1 ماه.

7- برخی داروها تاقبل از باز شدن باید در یخچال نگهداری شوند و بعداز باز شدن تا مدت معینی قابل نگهداری در خارج از یخچال می باشند. مثال انسولین تا 1 ماه بعد از باز شدن، قطره کلرامفنیکل تا 21 روز بعداز بازشدن.

8- برخی داروها تا قبل از آماده سازی یا باز شدن در دمای اتاق نگهداری شوند و بعد از آماده سازی یا باز شدن باید در یخچال نگهداری شوند یا در صورت نگهداری در یخچال ماندگاری آنها بیشتر می شود. مثال آنتی بیوتیک ها،محصولات مایع شرکت یوروویتال( شربت زینک پلاس).

9- هنگام تحویل دارو از داروخانه به بخش،داروهای یخچالی را درکیسه مخصوص حاوی برچسب داروهای یخچالی قرار داده تا از سایرداروها متمایزشوند و سریع انتقال داده شوند.

10- از گذاشتن مواد غذایی در یخچال دارویی جدا خودداری شود.

11- باتوجه به اختلاف در نحوه فرمولاسیون داروهای ملاک اصلی،نحوه نگهداری درج شده در بروشور داروها می باشد.

Template settings