نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی

"بسمه تعالی"

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

عنوان:

دستورالعمل کار با داروهای مالتیپل دوز

کد  روش اجرایی:

تاریخ ابلاغ: 1401/09/30

شماره ویرایش: 4

تاریخ بازنگری: 1401/09/29

هدف:

آشنایی پرسنل بیمارستان با نحوه کار با داروهای مالتیپل دوز

تعریف

دامنه کاربرد:

 داروخانه و کلیه بخش های بالینی

فرد پاسخگو :

مدیر داروخانه   سرپرستاران

نحوه نظارت :

بازدید ادواری

روش انجام کار:  گام اجرایی

 1. داروهای Multiple Dose را که معمولا به صورت ویال تزریقی حاوی ماده نگهدارنده می باشند ، شناسایی و مشخص کنید .
 2. هنگام استفاده از آنها دستکش یک بار مصرف دست کرده و آن را ضدعفونی کنید .
 3. Rubberرا با پد الکلی ضدعفونی کرده و اجازه دهید خشک شود . محتوی ویال را به اندازه دوز درخواستی در سرنگ بکشید .
 4. باقی مانده ویال در جایی به دور از دسترس بیمار نگهداری شود .
 5. نیدل بعد از کشیدن دارو از روی Rubber خارج شود .
 6. ترجیحا داروهای مالتیپل دوز برای بیش از یک بیمار استفاده نشود .
 7. علاوه بر ویال ها اشکال دارویی نظیر شربت ، سوسپانسیون ، الگزیر ، محلول ، اسپری ، کرم ، پماد ، قطره و پودرها نیز می توانند جزء داروهای مالتیپل دوز دسته بندی شوند .  قوانین کلی در خصوص نحوه نگهداری آنها به شرح زیر می باشد :
 • قطره ها :

الف) چشمی : این شکل دارویی در صورت عدم تماس در موقع مصرف ، بعد از باز کردن حداکثر تا یک ماه قابل مصرف می باشند .

ب) گوشی و بینی : در صورت محکم بودن درب ظرف بعد از مصرف ، با رعایت عدم یخ زدگی و تغییر رنگ ، حداکثر تا آخر تاریخ انقضا قابل استفاده است 0 هر چند به دلیل ملاحظات عفونی و تغلیظ فرآورده ترجیح بر استفاده تا مدت یک ماه می باشد .

ج) خوراکی : در صورت باز کردن دارو حداکثر تا یک ماه قابل نگهداری می باشد و فقط در مورد قطره نیستاتین ، بعد از آماده کردن تا یک هفته در یخچال قابلیت مصرف دارد .

 • پماد ها :

الف) موضعی : در صورت جمع کردن قسمت مصرف شده تیوپ و محکم بودن درب ، می توان تا زمان اتمام تاریخ انقضا آن را نگهداری کرد .

ب) چشمی : بعد از باز کردن تا یک ماه قابلیت مصرف دارد .

ج) واژینال : بعد از باز کردن تا یک ماه قابلیت مصرف دارد .

 • شربت ها :

الف) سوسپانسیون : بعد از آماده سازی در دمای اتاق 7 روز و در یخچال 14 روز قابلیت نگهداری دارد . گاها شرکت سازنده شرایطی به غیر از موارد گفته شده را در بروشور دارو لحاظ می کند ، در این مواقع ملاک کار ، دستورالعمل شرکت سازنده می باشد .

ب) مایع : بعد از باز کردن باندروم ، در صورت محکم بودن درب آن و عدم تغییرات ارگانولپتیک ( بو ، مزه و رنگ ) ، در خصوص شربت های محلول تا یک ماه در یخچال و تا دو هفته در دمای اتاق و در خصوص الگزیر ها حداکثر تا پایان تاریخ انقضا  قابلیت نگهداری دارند . هر چند به جهت تغلیظ دارو با مصرف تدیجی آن ، استفاده در کودکان و سالمندان بعد از یک ماه توصیه نمی شود .

 • اسپری ها :

در صورت شستشوی صحیح سیلندر آنها ، تا پایان تاریخ انقضا قابل استفاده می باشد .

 • تزریقی ها :

با توجه به شرایط کارخانه سازنده عمل می کنیم .

 • قرص و کپسول :

انواع قرص و کپسول خوراکی و واژینال ، به شرط نگهداری در بلیستر اصلی دارو تا پایان تاریخ انقضای درج شده روی دارو در دمای تعیین شده  قابل نگهداری است .

 1. نکته بسیار مهم نوشتن تاریخ باز شدن فرآورده روی آن است . تا بتوان بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده آن را اوت کرد .

نکاتی مهم در زمینه مصرف ایمن داروهای Multiple Dose :

 • به منظور کاهش احتمال آلودگی متقاطع بین بیماران ، حتی المقدور از ویال های تک دوزی برای هر بیمار استفاده شود .
 • استفاده از ویال های چند دوزی تنها در زمانی توصیه می شود که راه حل منحصر به فرد باشد .
 • به صورت هم زمان دو یا چند ویال دارویی را در بالین بیمار باز نکنید .
 • در صورت امکان یک ویال چند دوزی به یک بیمار اختصاص یابد و بعد از چسباندن برچسب نام بیمار و تاریخ باز شدن روی فرآورده ، مطابق با توصیه کاخانه سازنده آن را در شرایط و محل توصیه شده نگهداری کنید .
 • ویال های مالتیپل دوز را در فضای باز بخش به دلیل احتمال آلودگی با اسپری ها و ترشحات محیطی ، قرار ندهید .
 • ویال های مالتیپل دوز را طبق دستورالعمل دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی دفع نمایید :
 • در صورتی که استریلیتی و یا محتوی ویال خراب شده است .
 • در صورتی که تاریخ انقضای دارو گذشته باشد .
 • در صورتی که دارو بعد از باز شدن به طرز مناسبی نگهداری نشده باشد .
 • در صورتی که دارو دارای مواد محافظ آنتی میکروبیال نباشد ، بعد از مصرف باقی مانده باید اوت گردد .

   لازم به ذکر است در مورد هر دارو ، مطالعه نمودن بروشور دارو و بررسی شرایط نگهداری لحاظ شده از طرف شرکت سازنده ، ضروری می باشد .

 

مراجع:

WHO Policy statement , Handbook of injectable drugs

 منابع وامکانات:

 

نام و نام خانوادگی  و امضاء:

خانم دکتر زهرا وکیلی

تهیه کننده/تهیه کنندگان :

مدیر داروخانه بیمارستان

نام و نام خانوادگی و امضاء :

آقای مهندس عرب

تأئید کننده :

مدیر اجرایی بیمارستان

نام و نام خانوادگی و امضاء :

آقای دکتر علی طیبی

تصویب کننده / ابلاغ کننده :

مدیرعامل بیمارستان

         

 

Template settings