نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمارستان بیمارستان فیروز آبادی دارای 3 بخش داخلی و در مجموع دارای 76 تخت فعال می باشد که این بخش ها آماده خدمات رسانی به بیماران با مشکلات تنفسی و CVA و ... می باشد .

سرپرستار بخش : سرکار خانم نرگس شریفیان 

استف : سرکار خانم نسیم نامداری 

شمراه بخش : 51048 داخلی ( 1364-1365 )

Template settings