نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمارستان بیمارستان فیروز آبادی دارای 3 بخش داخلی و در مجموع دارای 76 تخت فعال می باشد که این بخش ها آماده خدمات رسانی به بیماران با مشکلات تنفسی و CVA  و ... می باشد .

سرپرستار بخش : سرکار خانم صغرا صالحی 

استف بخش : سرکار خانم سحر توکلی 

شماره بخش : 51048 ( داخلی 1365-1366 ) 

Template settings