نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بخش اورژانس بیمارستان فیروز آبادی به صورت 24 ساعت آماده ارائه خدمات به بیماران عزیز می باشد .

برای دیدن عکس های بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید .

 

(/uploads/38/2024/May/29/بخش اورژانس بیمارستان فیروزآبادی.docx)

 

مسئول بخش :خانم کبری موسوی 

سرپرستار بخش :خانم فاطمه برومند 

داخلی بخش :51048 ( داخلی 1688-1687)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings