نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

 

رسالت

 

مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی برای مردم شهرستان های تحت پوشش ری، قرچک، ورامین و سایر بیماران ارجاعی از شهر های اطراف می پردازد . این مرکز، ارائه خدمات پزشکی جامع وایمن به تمامی اقشار تحت پوشش از جمله اقشار نیازمند را سرلوحه ی کار خود قرارداده است. به علاوه این مجتمع به دنبال دستیابی به بالاترین کیفیت در زمینه آموزش فراگیران پزشکی عمومی می باشد.

 

 

 

چشم انداز

دستیابی به قطب ارائه خدمات درمانی جامع و ایمن در جنوب تهران و قطب آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ارزش ها

 

بیماران 

تکریم و احترام به حقوق بیماران

حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند


فرآیند ارائه خدمت

ارائه خدمات بیمارمحور و اقدام مبتنی بر شواهد

احترام به قوانین و مقررات

استفاده از فناوری های نوین

ارائه خدمات باکیفیت و ایمن

جامعیت خدمات

کیفیت و اثربخشی خدمات آموزشی به اعضای هیات علمی و کارکنان


پرسنل

حمایت و سرمایه گذاری در آموزش، بنابراین ترویج افزایش مداوم مهارت ها و صلاحیت های نیروی کار به منظور حداکثرسازی پتانسیل کارکنان در تمام سطوح

تکریم پرسنل

Template settings