نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
  • 1403/03/13 - 11:32
  • - تعداد بازدید: 29
  • - تعداد بازدید کنندگان: 28
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
مانور با سناریوی شبیه سازی حمله انتحاری

مانور با سناریوی شبیه سازی حمله انتحاری در مرقد مطهر امام خمینی

334334.mp3 مانور با سناریوی شبیه سازی حمله انتحاری در مرقد مطهر امام خمینی

مانور با سناریوی شبیه سازی حمله انتحاری در مرقد مطهر امام خمینی این مانور که با همکاری اورژانس تهران وEOCدانشگاه انجام شد در ساعت 11/30با انتقال ده مصدوم ومجروح که با اتوبوس آمبولانس اورژانس تهران به بیمارستان فیروزآبادی منتقل شده بودند برگزار گردید پس از تخلیه مجروحان از آمبولانس تریاژ دولایه در ورودی اورژانس انجام شد ودر نقاط قرمز، زرد و سبز بیمارستان مداوای مصدومین انجام گردید .با اعلام EOCدر ساعت 13/30امانور اتمام یافت وجلسه مرور درس آموخته ها وچالشهای حین مانور توسط کمیته بحران بیمارستان انجام شد .

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,[اخبار پایگاه]
  • کد خبر : 334334
:
کلیدواژه ها
مهرنوش  طهرانی
خبرنگار

مهرنوش طهرانی

تصاویر

Template settings