مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی- بخش داخلی - عفونی
بخش داخلی - عفونی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۰ | 
AWT IMAGE
بخش داخلی –عفونی دارای 32 تخت فعال می باشد.
بخش داخلی عفونی مجهزبه دستگاههای ECG،مانیتورینگ،DCشوک وساکشن می باشد.
بیماران این بخش شامل بیمارانی هستند که در سرویسهای داخلی –نورولوژی-عفونی بستری می باشد اکثراًبا تشخیص بیماریهای مانند سکته مغزی ،پنومونی،دیابت،سلولیت،COPD،خونریزی معده و...بستری می باشد.
برای بستری بیمارانی که تماس آنها باسایر بیماران ممکن است باعث بروزمشکل یا تشدید بیماری می گردد، تخت ایزوله در این بخش در نظر گرفته شده است .
دراین بخش 18 نفر شامل: 11 نفرکارشناس پرستار،دو نفر بهیار، چهار نفر کمک بهیار، یک نفر منشی و دو نفرخدمات مشغول به خدمت هستند.سرپرستار بخش: خانم ریحانه احمدی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=38.31943.52782.fa
برگشت به اصل مطلب