مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی- بخش ICU2
بخش ICU2

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۰ | 
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=38.31937.52773.fa
برگشت به اصل مطلب