مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی- بخش جراحی زنان
بخش جراحی زنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

بخش جراحی زنان با۳۰تخت فعال ومجهزبه دستگاههای ECGومانیتورینگ وDCشوک وساکشن وNSTوسونیکت میباشد. دراین بخش بیماران زنان وجراحی بستری میشوند ودرسرویسهای جراحی، ارتوپدی، ارولوژی زنان، چشم ، با تشخیص های اپاندیسیت، کله سیستیت، کاتاراکت ومشکلات گوارشی وزنان باردارتحت نظربستری میشوند. برای بستری بیمارانی که تماس آنها با سایر بیماران ممکن است باعث بروزمشکل یا تشدید بیماری گردد یک اتاق ایزوله دربخش درنظرگرفته شده است.
پرسنل بخش شامل شش نفر پرستار، چهار نفرماما و یک نفر بهیار می باشد .

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=38.31932.52735.fa
برگشت به اصل مطلب