مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی- [اخبار پایگاه]
بازدید سرزده معاون محترم توسعه اقتصادی استانداری تهران و معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری از پروژه کلینیک ویژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی در تاریخ 96/06/07جناب آقای دکتر امامی امین معاون محترم توسعه اقتصادی استانداری تهران و جناب آقای دکتر جمالی پور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری به طور سرزده از بخش های مختلف پروژه کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی بازدید به عمل آوردند. این بازدید با همراهی مسئولین بیمارستان و معاونین امور عمرانی و مالی فرماندار با هدف ارزیابی امکانات کلینیک و نیز ارتقاء خدمات ارائه شده به شهروندان انجام شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=38.30038.54232.fa
برگشت به اصل مطلب