مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی- [اخبار پایگاه]
دیدار ریاست بیمارستان با جمعی از دانشجویان پزشکی مرکز به مناسبت روز پزشک

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
 
AWT IMAGE

به گزارش روابط عمومی، به مناسبت روز پزشک، رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی مرکز در مورخ 1/6/1396 ساعت 8 صبح در دیدار صمیمانه ای با جمعی از دانشجویان پزشکی واحد بین الملل که دوره های آموزشی مربوط را در بیمارستان فرا می گیرند، به بررسی مسائل آموزشی، رفاهی و استماع نظرات دانشجویان و هم اندیشی در جهت رفع مشکلات پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=38.30038.53873.fa
برگشت به اصل مطلب