مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی

آقای دکتر مجید رضایی
رشته تحصیلیجراح
پست سازمانیریاست بیمارستان فیروزآبادی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۳۱

[ برگشت به فهرست افراد ]