مرکز آموزش درمانی فیروزآبادی

آقای سید ابراهیم هاشمی گسک
رشته تحصیلیفوق لیسانس بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست سازمانیسرپرست مدیریت بیمارستان فیروزآبادی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]