دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش مسئولین فنی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,293 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ -

مسئولین فنی

مسئول فنی شیفت صبح : دکتر محمد احمدوند، متخصص بیهوشی مسئول فنی شیفت عصر: دکتر عبدالمجید موسوی زاده، متخصص طب اورژانس مسئول فنی شیفت شب فرد: دکتر محمد رضا نوروزی،  متخصص بیهوشی مسئول فنی شیفت شب زوج: دکتر رضا حسن یزدی،  متخصص بیهوشی