دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش بخش جراحی زنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 837 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ -

بخش جراحی زنان

رئیس بخش: دکتر مجید رضایی طاویرانی پرسنل بخش:                 پذیرش بخش:                         بخش جراحی زنان در طبقه دوم ساختمان بلوک واقع شده است که دسترسی مستقیم به اطاق عمل، بخش زایمان و اطفال دارد. دارای 9 اطاق با 30 تخت فعال می باشد که یکی از اطاقها، اطاق ایزوله است. در این بخش بیماران جراحی، زایمان (سزارین، تحت نظر زنان) بستری می شوند و اعمال جراحی عمومی، ارتوپدی، ارولوژی، زنان و ENTانجام می گیرد و متخصصین اطفال، جراحی عمومی، ارتوپدی، جراحی پلاستیک، زنان زایمان، نورولوژی، نفرولوژی، ارولوژی و ENTبیماران این بخش را ویزیت می نمایند.