دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
گزارش  تصویری
  •  کلینیک تخصصی دندانپزشکی
  • افتتاحيه واحد توسعه تحقيقات باليني
  • خانم شمیزی پرستارنمونه کشوری
  • برگزاری آموزش آتش نشانی
  • کسب مقام دوم تیم والیبال مرکزدر دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • غربالگری ایرانیان بالای 30سال

مدیر امور مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
واحد های زیر مجموعه :

 

واحد درآمد:

ثبت کلیه اسناد حسابداری مربوط به وصول درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بیمارستان

تکمیل سامانه های مرتبط با درآمد و ارائه گزارشات درآمد به مسئولین بیمارستان، معاونت درمان، دانشگاه و ...

تنظیم صورتحساب بخش های واگذار شده بیمارستان

پیگیری مطالبات بیمارستان (بیمه ای و غیر بیمه ای)

بررسی کسورات بیمه ای و برگزاری منظم کمیته کسورات و انجام اقدامات مداخله ای و پیگیری های لازم برای کاهش کسورات بیمه ای

نظارت و پاسخگویی در ارتباط با کلیه امور مرتبط با واحد های درآمد، بیمه گری، ترخیص و صندوق

شماره تماس: 51048 داخلی 221

 

واحد صندوق :

دریافت مبلغ قبوض درمانگاه ها، پاراکلینیک ها و کلیه بیماران سرپایی طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

دریافت مبلغ های محاسبه شده توسط واحد ترخیص از بیماران بستری در کلیه بخش های بستری و اتاق عمل

محاسبه پرونده ی بیماران تحت نظر در بخش اورژانس طبق تعرفه وزات متبوع، دریافت هزینه آن و صدور برگه خروج

دریافت ودیعه از بیماران غیراورژانس فاقد بیمه

برگشت مازاد مبلغ دریافتی بابت ودیعه از بیماران

 

شماره تلفن: 51048 داخلی 337

 

  واحد ترخیص :

محاسبه پرونده کلیه بیماران بستری در بخش های بستری و اتاق عمل و راهنمایی بیماران به واحد صندوق برای پرداخت فرانشیز

صدور برگه خروج برای بیماران بستری

تهیه صورتحساب و ضمائم بیمه برای پرونده بیماران تحت پوشش سازمان های بیمه گر

تهیه اسناد بیماران بستری مطابق با گزارش HIS برای ارسال به سازمان های بیمه گر به تفکیک بیمه

ارسال پرونده های تسویه حساب شده به واحد مدارک پزشکی

شماره تماس: 51048 داخلی 373 و 374

 

 

واحد بیمه گری :

جمع آوری پرونده های بستری و جراحی سرپایی

جمع آوری کلیه نسخ پاراکلینیک و رفع واخواهی آنها

لیست گیری و ارسال آنها به سازمانهای بیمه گر

تهیه و تنظیم نامه های ارسالی به بیمه ها

اسکن کردن کلیه صورتحسابهای مربوط به مصدومین ترافیکی

پیگیری کلیه امور مرتبط با سازمان های بیمه گر

شماره تماس: 51048 داخلی 447 و 245

 

 واحد رسیدگی :

کنترل و بررسی اسناد مالی، خریدها، قراردادها و تایید و تحویل به واحد صدور چک

دفعات مشاهده: 1602 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر امور مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
واحد های زیر مجموعه :

 

واحد درآمد:

ثبت کلیه اسناد حسابداری مربوط به وصول درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بیمارستان

تکمیل سامانه های مرتبط با درآمد و ارائه گزارشات درآمد به مسئولین بیمارستان، معاونت درمان، دانشگاه و ...

تنظیم صورتحساب بخش های واگذار شده بیمارستان

پیگیری مطالبات بیمارستان (بیمه ای و غیر بیمه ای)

بررسی کسورات بیمه ای و برگزاری منظم کمیته کسورات و انجام اقدامات مداخله ای و پیگیری های لازم برای کاهش کسورات بیمه ای

نظارت و پاسخگویی در ارتباط با کلیه امور مرتبط با واحد های درآمد، بیمه گری، ترخیص و صندوق

شماره تماس: 51048 داخلی 221

 

واحد صندوق :

دریافت مبلغ قبوض درمانگاه ها، پاراکلینیک ها و کلیه بیماران سرپایی طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

دریافت مبلغ های محاسبه شده توسط واحد ترخیص از بیماران بستری در کلیه بخش های بستری و اتاق عمل

محاسبه پرونده ی بیماران تحت نظر در بخش اورژانس طبق تعرفه وزات متبوع، دریافت هزینه آن و صدور برگه خروج

دریافت ودیعه از بیماران غیراورژانس فاقد بیمه

برگشت مازاد مبلغ دریافتی بابت ودیعه از بیماران

 

شماره تلفن: 51048 داخلی 337

 

  واحد ترخیص :

محاسبه پرونده کلیه بیماران بستری در بخش های بستری و اتاق عمل و راهنمایی بیماران به واحد صندوق برای پرداخت فرانشیز

صدور برگه خروج برای بیماران بستری

تهیه صورتحساب و ضمائم بیمه برای پرونده بیماران تحت پوشش سازمان های بیمه گر

تهیه اسناد بیماران بستری مطابق با گزارش HIS برای ارسال به سازمان های بیمه گر به تفکیک بیمه

ارسال پرونده های تسویه حساب شده به واحد مدارک پزشکی

شماره تماس: 51048 داخلی 373 و 374

 

 

واحد بیمه گری :

جمع آوری پرونده های بستری و جراحی سرپایی

جمع آوری کلیه نسخ پاراکلینیک و رفع واخواهی آنها

لیست گیری و ارسال آنها به سازمانهای بیمه گر

تهیه و تنظیم نامه های ارسالی به بیمه ها

اسکن کردن کلیه صورتحسابهای مربوط به مصدومین ترافیکی

پیگیری کلیه امور مرتبط با سازمان های بیمه گر

شماره تماس: 51048 داخلی 447 و 245

 

 واحد رسیدگی :

کنترل و بررسی اسناد مالی، خریدها، قراردادها و تایید و تحویل به واحد صدور چک

دفعات مشاهده: 1560 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر