دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مرکز توسعه آموزش های بالینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

مسئول دفتر توسعه آموزش : دکتر زهره مقسومی متخصص  بیماری های داخلی

ساختار دفتر توسعه آموزش ( EDO ):

دفتر توسعه آموزش پزشکی ( EDO) مرکز آموزشی- درمانی فیروزآبادی  در ابان ماه 1394تشکیل شده و در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC)  ماموریت دارد ‌تا در تحقق اهداف توسعه آموزش گام بر دارد. این دفتر زیر نظر معاونت اموزش  و واسط بین گروههای آموزشی و EDC‌ است. ارتباط آن با گروههای آموزشی و با EDCمستقیم است.

 شرح وظایف:

برنامه‌ریزی آموزشی:

 

 1. پیگیری تدوین برنامه های درسی در سطح گروه‌های آموزشی
 2. پیگیری تدوین راهنمای مطالعاتی توسط گروه های آموزشی
 3. نیازسنجی آموزشی و تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی در سطح مرکز اموزشی
 4. همکاری در انجام مداخلات آموزشی براساس اولویت های تعیین شده توسط مرکز و EDC
 5. همکاری در تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مرکز اموزشی در راستای برنامه استراتژیک آموزشی دانشگاه و مرکز آموزشی
 6. همکاری با گروه های آموزشی در زمینه بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی
 7. مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای شیوه های نوین آموزشی
 8. مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در تدوین Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان
 9. نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan
 10. مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
 11. همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی
 12. توسعه روش های نوین آموزش و تدریس در  Skill Lab
 13. پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه
 14. برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی آموزشی

 ارزشیابی:

 

 1. همکاری در انجام ارزشیابی کیفی آموزش سالانه اعضاء هیات علمی براساس سیاست‌های دانشگاه
 2. ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیات علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی
 3. بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضا و مقایسه سری زمانی عملکرد اعضای هیأت علمی از نظر ارزشیابی
 4. همکاری در انجام ارزشیابی های درونی گروه های آموزشی با نظارت EDC
 5. همکاری با گروه های آموزشی جهت تعیین شاخص ها و استانداردهای آموزشی و آماده سازی آن‌‌ها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی
 6. ارائه گزارش وضعیت شاخص های آموزشی فوق الذکر به  معاونت اموزشی و EDC
 7. انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید
 8. نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء
 9. هدایت، نظارت و انجام ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی)
 10. ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا
 11. همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC

 

پژوهش در آموزشکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 277 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر